Een reactie op verklaring Talpa

Promotie voor de gratis host
Waarom deze reactie?
De website #FreeFranny is geen officiële actie. Het is allemaal begonnen met het schrijven van een open brief aan Franny. De schrijver was op zoek naar een vorm om dit in de openbaarheid te brengen en heeft gekozen voor verspreiding via internet. De schrijver en de maker van de website wensen verder anoniem te blijven.

Nu er onder de kijkers van Utopia grote ophef is ontstaan wil de schrijver van de open brief nog graag reageren op de verklaring die Talpa heeft doen uitgaan. Deze reactie is hier als bijlage aan de open brief toegevoegd.


Talpa heeft gisteren via de media een verklaring laten uitgaan naar aanleiding van de ophef die ontstaan is over het programma Utopia.

Deze verklaring geeft een nare nasmaak. De berichtgeving vanuit Talpa is éénzijdig en niet volledig.

Voor het overgrote deel van de kijkers is duidelijk dat er meer aan de hand is dan wat er de bewuste nacht in de Iglo van Utopia heeft afgespeeld. Wie de beelden bekijkt wat er voorafgaand aan de gebeurtenissen in de Iglo bekijkt ziet dat van een ‘fijne avond’ voorafgaand aan de “fijne nacht” geen sprake kan zijn geweest.

Vast staat is dat de ophef niet alleen is ingegeven door de (al dan niet in eerste instantie) weigering van Franny seks te hebben met haar vriend Timothy. De beelden voorafgaand aan dit moment laten zonder enige twijfel de ware aard van Timothy zien. Wie langer naar het programma kijkt zal patronen herkennen. Je hoeft geen wonderdokter te zijn om de gevaren in deze relatie te (h)erkennen en te zien dat deze jonge vrouw vanuit haar huidige geestelijke gesteldheid ten minste nadere psychische ondersteuning nodig heeft.

De reactie van Talpa laat zien dat men de situatie onderschat en zelfs bagatelliseert. Dat is zeer kwalijk. Talpa heeft een zorgplicht voor de deelnemers. Deze zorgplicht vraagt ook alle ondersteuning te bieden die nodig is. Talpa zondert deelnemers met depressies en andere zware problematiek als (voormalige) alcoholverslavingen en drugsverslavingen van de buitenwereld af. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de programmamakers. Een verantwoordelijkheid die tot nu toe lijkt te worden ontkent.

2 maart 2019

Stuur je protest naar Talpa
Terug naar home

Share via
Copy link